K86
+
 • K86.jpg

K86

概要:

适用于 NAS1662-20, NAS1663-20, MS3193A20A, MS3192A20A, MS24254-20P, MS24255-20S 接触件

产品附件:

 • 产品描述
 • 资料下载
  • 商品名称: K86
  • 商品编号: K86

  适用于 NAS1662-20, NAS1663-20, MS3193A20A, MS3192A20A, MS24254-20P, MS24255-20S 接触件

  适用于

  NAS1662-20
  NAS1663-20
  MS3193A20A
  MS3192A20A
  MS24254-20P
  MS24255-20S 接触件

  K86 定位器与M22520/2-01 (AFM8)工具配套使用,定位器上的数据板指定了定位器适应其线尺寸的接触件,并指示了档位盘的位置。

  也可与以下DMC压接工具配套使用:

  WA22气动压接工具

相关下载

 相关产品